Skip to main content

Organisatie

De Stichting Fragility Fracture Care (FFC) bestaat sinds 1998 en heeft als belangrijkste doelstelling het begeleiden en organiseren van congressen en bijscholingen over fracturen waarin de aspecten `fragiliteit` en `de oudere mens` belangrijke aandachtspunten vormen.
Na een aanvankelijk expliciete oriëntatie op Evidence Based Fracture Care werd na een drietal succesvolle `Delfts Blauwe Plekken` congressen de scope verlegd naar de praktische invulling van Fragility Fracture Care. Patient-centered Care vormt hierbij het uitganspunt: “naast de zorg en behandeling van de fractuur bij ouderen, volgt secundaire fractuurpreventie als geïntegreerde onderdeel van de totale fractuur-behandeling”.
Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door Maarten van der Elst, traumachirurg, Dieu Donné Niesten, orthopedisch chirurg, Dave Schweitzer, internist-endocrinoloog en Peter van den Berg, verpleegkundig specialist, allen werkzaam in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Naast de ambitie om kennis te presenteren door de organisatie van congressen heeft de Stichting tevens de ambitie bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek op dit terrein en de uitwisseling van de verzamelde kennis. Een belangrijke peiler wordt inmiddels gevormd door de bijdrage die wordt geleverd aan de jaarlijkse verpleegkundige / verpleegkundig specialistische cursus Fractuurpreventie & Osteoporose.

In 2013 werd het eerste congres rondom het thema Fragility Fracture Care in Den Haag georganiseerd, gevolgd door symposia in huize van het inmiddels nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis.
De stichting heeft nauwe banden met het Internationale Fragility Fracture Network en was in 2015 mede-organisator van het Internationale FFN congres in Rotterdam.
Die Donné Niesten was enkele jaren penningmeester van de internationale organisatie FFN. Op dit moment neemt Peter van den Berg deel in de Special Interest Group (SIG) Fractuurpreventie van de FFN. Tevens promoveerde hij in 2020 op Fractuurpreventie en is hij als coach betrokken bij de uitrol van het IOF Capture the Fracture® Best Practice Frame Work in Nederland. Hij neemt hij deel aan het Zinnige Zorg project voor Osteoporose patiënten van het Zorg Instituut en hij is voorzitter van V&VN-VF&O.