Skip to main content

Organisatie

De Stichting Fragility Fracture Network - Nederland (FFN - Nederland) is in 2023 opgericht als opvolgster van de sinds 1998 bestaande Stichting Delfts Blauwe Plekken en Fragility Fracture Care. De stichting heeft als belangrijkste doelstelling het begeleiden en organiseren van congressen en (bij) scholingen over fracturen waarin de aspecten `fragiliteit` en `de oudere mens` belangrijke aandachtspunten vormen.
Inmiddels hebben we ons als organisatie gevoegd onder de paraplu van het internationale Fragility Fracture Network (FFN).
Na een aanvankelijk expliciete oriëntatie vanuit het Reinier de Graaf Gasthuis op Evidence Based Fracture Care werd na een drietal succesvolle `Delfts Blauwe Plekken` congressen de scope verlegd naar de praktische invulling van Fragility Fracture Care. Patient-centered Care vormt hierbij het uitganspunt: “naast de zorg en behandeling van de fractuur bij ouderen, volgt secundaire fractuurpreventie als logisch en geïntegreerd onderdeel van de totale fractuur-behandeling”. In 2013 werd het eerste congres rondom het thema Fragility Fracture Care in Den Haag georganiseerd, gevolgd door symposia in huize van het inmiddels nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis.

Het Bestuur van de Stichting wordt ad interim gevormd door Dieu Donné Niesten, orthopedisch chirurg en Peter van den Berg, verpleegkundig specialist, en zal binnenkort worden aangepast aan de nieuwe keuze voor een nationale organisatie voor deze in het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis ontstane stichting. De stichting had al nauwe banden met het Internationale Fragility Fracture Network en was in 2015 mede-organisator van het Internationale FFN congres in Rotterdam. Dieu Donné Niesten was enkele jaren penningmeester van de internationale organisatie FFN en op dit moment maakt Peter van den Berg deel uit van de Special Interest Group (SIG) Fractuurpreventie van de FFN.
Naast de ambitie om kennis te presenteren door de organisatie van congressen heeft de Stichting tevens de ambitie bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek op dit terrein en de uitwisseling van de verzamelde kennis.
Mede vanuit die visie promoveerde Peter van den Berg in 2020 op Fractuurpreventie en de rol van verpleegkundig specialisten en is hij als coach betrokken bij de uitrol van het IOF Capture the Fracture® Best Practice Frame Work in Nederland. Hij neemt hij deel aan het Zinnige Zorg project voor Osteoporose patiënten door het Zorg Instituut, is hij bestuurslid van V&VN-VF&O en betrokken bij de inrichting van de Verpleegkundige Richtlijn Fractuurpreventie & Osteoporose.

Een belangrijke pijler wordt dan ook nog steeds gevormd door de bijdrage die wordt geleverd aan de jaarlijkse cursus Fractuurpreventie & Osteoporose voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.